Ambulanta za mobbing


Kome se obratiti
Za zlostavljanje na poslu možete se obratiti našoj Medicini rada – Ambulanti za mobing od 7h – 14 h (Dom zdravlja Zagreb - Centar) na lokaciji Avenija Većeslava Holjevca 22., Novi Zagreb - Siget (zgrada DZ Siget), u okružju crkve sv. Križa u Sigetu, a oko 400 m južno od Avenue Mall-a.

Dom zdravlja Zagreb - Centar
Dolazak kod nas je bez liječničke uputnice, možete se najaviti kod dr med. Davorin-a Ražić-a, spec.medicine rada na tel. 6598-464 (koji skrbi o tjelesnim značajkama ili tegobama korisnika) ili kod dr med. Ante Leskur-a, spec.psihijatar na tel. 6598-463, 099 6598-463 (koji drži grupne i individualne terapije zlostavljanih na poslu). Telefon med.sestre 6598-466 (-490). Laboratorij za osnovne pretrage radi od 7 h – 8 h 30 !

Centar za krizna stanja
Osobe u akutnoj situaciji, dakle kod prevelikog iznenadno uzrokovanog stresa se mogu najprije obratiti Centru za krizna stanja KBC Rebro, te Centru za psihotraumu Kliničke bolnice Dubrava (uz liječničku uputnicu), gdje se može u slučaju potrebe dogovoriti hospitalizacija na odjelu ili liječenje u sklopu Dnevne bolnice.

Kako do Doma zdravlja


Trg Bana Josipa JelačićaDom zdravlja Zagreb - Centar, Medicina rada Siget
Većeslava Holjevca 22, Novi Zagreb - Siget
10000 Zagreb

Dr. med., spec. medicine rada: 01 6598-464
Dr med., spec.psihijatar: 01 6598-463, 099 6598-463
Med.sestra: 01 6598-466, 01 6598-490